Język polski dla obcokrajowców

Zapisy:  Prosimy o skorzystanie z Formularza w celu zapisania się na kurs. Z góry dziękujemy za skorzystanie z tej możliwości.

 

Nasze kursy języka polskiego prowadzimy metodą bezpośrednią. 

 

Sposób nauki oparty jest na konwersacji i wysokiej aktywności kursantów. Staramy się umiejętne zmotywować kursantów do mówienia, uczestniczenia w dialogach i odpowiadania na pytania z wykorzystaniem słownictwa przyswojonego na zajęciach.

 

Intensyfikacja mówienia przekłada się bezpośrednio na wymierne efekty nauki, jak również jej mierzalne rezultaty w postaci płynnie mówiących uczniów. Nasz kurs to optymalny program, dzięki któremu można od podstaw nauczyć się języka obcego, udoskonalić jego znajomość, jak i pokonać bariery związane z mówieniem (szczególnie nieśmiałość, czy obawę przed popełnianiem błędów).

 

Zajęcia odbywają się prawie całkowicie w języku polskim dzięki temu język polski staje się bliski uczniom, a przez to bardziej przyjazny i motywujący do aktywności. Materiał realizowany podczas zajęć jest tak skomponowany, że kolejne etapy nauki ściśle się ze sobą wiążą, co pozwala przyswoić sobie bogate słownictwo i poprawne konstrukcje. Lekcje prowadzone są bardzo aktywnie – kursanci poznają nowy materiał i nieustannie konwersują z lektorem, który na bieżąco koryguje pojawiają się błędy. W trakcie zajęć kursanci wyrabiają w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z użyciem bogatego słownictwa, co jest podstawą swobodnej konwersacji. Całość prowadzenia zajęć jest uporządkowana i pozwala na osiągnięcie olbrzymich postępów w nauce w krótkim czasie.

 

Nauka polskiego metodą bezpośrednią jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w krótkim czasie chcą nauczyć się języka, efektywnie poszerzyć swoje słownictwo i wyeliminować błędy komunikacyjne. Dzięki intensywnym, ale jednocześnie przyjaznym zajęciom, kursanci rozwijają się językowo w tak szybkim tempie, że z lekcji na lekcję obserwują postępy. Metoda bezpośrednia pozwala uczniom pokonać nieśmiałość przed mówieniem w obcym języku, czy skrępowanie wynikające ze stresu podczas rozmaitych rozmów. Forma i zakres zajęć aktywizują kursantów, dzięki czemu korzystają oni z nich efektywnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

 

 

Entries:  Please use the Form to sign up for the course. Thank you in advance for taking this opportunity.

 

Our Polish courses are conducted directly. 

 

Learning is based on conversation and high student activity. We try to skillfully motivate students to speak, engage in dialogs, and answer questions using the vocabulary they have learned in class. Speaking intensifies directly translate into measurable learning outcomes, as well as measurable learning outcomes in the form of fluently speaking pupils. Our course is an optimal program, through which you can learn a foreign language from scratch, improve your knowledge, and overcome barriers to speech (especially shyness or fear of mistakes).

 

The classes take place almost entirely in Polish, so that the Polish language becomes close to the students, and thus more friendly and motivating for activity. The material is so composed that the successive stages of learning are closely linked, which allows you to learn rich vocabulary and correct constructions. Lessons are very active - students learn new material and constantly convert with the teacher, who regularly corrects errors. In the curriculum, students develop a strong habit of correct speech using rich vocabulary, which is the basis for free conversation. The entire course is organized and allows for huge advances in science in a short time.

 

Learning the Polish direct method is ideal for people who want to learn the language in a short time, effectively expand their vocabulary and eliminate communication errors. Thanks to intensive, but also friendly activities, students develop language at such a fast rate that they follow progress from lesson to lesson. The direct method allows students to overcome shyness before speaking in a foreign language, or stress-induced restraints during various conversations. The form and scope of the curriculum activates the students so that they use them effectively and with full involvement.

Filmy

Kadr z filmu na youtube - Czasownik być
Kadr z filmu na youtube - Liczby
Kadr z filmu na youtube - Miesiące
Kadr z filmu na youtube - Dni tygodnia
Kadr z filmu na youtube - Godziny
Kadr z filmu na youtube - Przymiotniki
Kadr z filmu na youtube - Czasowniki
Kadr z filmu na youtube - Zaimki dzierżawcze
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mówić
Kadr z filmu na youtube - Czasownik mieć
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]