O nas

 

Lingua Pro to szko?a, która powsta?a z pasji do j?zyków obcych. 

Dzia?amy w Bydgoszczy ju? od 2006 roku, ca?y czas zwi?kszaj?c zakres us?ug i poszerzaj?c zasi?g o dodatkowe filie. 


Kursy metod? bezpo?redni?


Zaj?cia prowadzimy metod? bezpo?redni?/Callana, dzi?ki której ?wiczona jest przede wszystkim umiej?tno?? p?ynnego mówienia w j?zyku obcym oraz rozumienia ze s?uchu.


G?ówn? cech?, pozwalaj?c? na maksymalny kontakt z j?zykiem obcym, jest zminimalizowanie u?ycia j?zyka polskiego. W trakcie lekcji stosujemy, t?umaczymy i obja?niamy wy??cznie w uczonym j?zyku. Dzi?ki temu kursant uczy si? nie tylko mówi?, ale i my?le? w j?zyku obcym. 

 

Zaprzyja?niona spo?eczno?? Szko?y J?zykowej

Miejsce Lingua Pro tworzy zarówno zespó? pracowników, jak i nasi kursanci.
M?odzi, wykszta?ceni i kreatywni lektorzy oraz Native Speakerzy sprawiaj?, ?e kursant czuje si? na zaj?ciach swobodnie, jest ca?y czas skupiony i otrzymuje wiedz? na najwy?szym poziomie.


Nasi uczniowie szybko si? integruj?, dzi?ki czemu zaj?cia w grupie s? nie tylko interesuj?ce, ale i przyjemne.  


Wszyscy razem wspólnie nadajemy niezwyk?y charakter tej szkole! 

To tutaj szybko, efektywnie i w przyjaznej atmosferze zrealizujemy Wasze j?zykowe cele!
Oferta kursów j?zykowych 


Oferujemy szeroki wybór kursów j?zykowych dla dzieci i doros?ych, kursy biznesowe, zaj?cia przez Skype, a w okresie letnim przyspieszone kursy wakacyjne oraz pó?kolonie dla najm?odszych!

Mo?esz zapozna? si? z nimi tutaj.


Jeste?my tu dla Was. Wierzymy, ?e wiedza i do?wiadczenie, którymi dzielimy si? podczas zaj??, pozwalaj? efektywnie rozwija? i pog??bia? Wasze zdolno?ci j?zykowe, otwieraj?c Wam nowe okno na ?wiat!

 

Zespó? Lingua Pro

 

OPINIE O LINGUA PRO

 

 

Poznaj nasz zespó? lektorów i pracowników sekretariatu

 
Video jak uczymy

 

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]